23 juni: Backerdag 2024

Dit jaar vond de Backerdag plaats op het historische landgoed De Vreedenhoff, te Nieuwersluis. Een verslag volgt!

Backershagen Organiseert Ananas Appetizer Party

De oorspronkelijke bewoners van Landgoed Backershagen te Wassenaar, Cornelis Backer en Maria van der Hagen hadden een bijzondere gezamenlijke interesse, namelijk het kweken van Ananassen! Ze lieten hier een speciale kas voor bouwen. Ze waren hiermee hun tijd ver vooruit en brachten zo hun gasten en zichzelf in een staat van verwondering!

Afgelopen zondag 27 augustus, herleefde deze verwondering weer even op het landgoed. Twee bestuursleden van de Backer Stichting, Jhr. Robert Quarles van Ufford en Sidonie Fabius, beide nazaten van Cornelis en Maria waren erbij om de winnende ananas appetizer te kiezen.

Hoge Raad van Adel bezoekt Backershagen

Onlangs bezocht de Hoge Raad van Adel drie bijzondere buitens in Wassenaar: landgoed Backershagen, het baljuwhuis en De Paauw. Jonkheer Robert Quarles van Ufford (voorzitter van de Nederlandse Kastelenstichting en de Backer Stichting) en Menno Doornbos (eigenaar van het Hertenhuisje op Backershagen) ontvingen de Raad op Backershagen bij het charmante Hertenhuisje.

Met dank aan Stichting Adel in Nederland. >

Boom geplant op Backershagen

Als blijvende herinnering aan de jaarlijkse Backerdag, die eerder dit jaar op Backershagen werd georganiseerd, werd een Grootbladige Linde geplant. De gemeente Wassenaar heeft hier nu een permanent bord bij geplaatst, zodat ook toekomstige generaties hieraan herinnerd worden.

Met dank aan Stichting Adel in Nederland. >

Terugblik Backerdag 2021!

Blik samen met ons terug op een historische Backerdag op 12 september j.l. te Backershagen, Wassenaar.

Neem een kijkje in het Depot van het Amsterdam Museum!

Onlangs bezocht het stichtingbestuur samen met de museumarchivaris, diverse experts en een kunstenaar het depot van het Amsterdam Museum om de historische objecten van de Backer Stichting van dichtbij te bekijken.

Marjolein van Panhuys, actrice, regisseur, én fotograaf maakte er een bijzondere fotoreportage van.

Doneren aan de Backer Stichting

Het is nu ook mogelijk om via deze website te doneren aan de Backer Stichting. Als u vragen heeft over het (online) doneren aan de Backer Stichting kunt u contact met ons opnemen. Volg onderstaande link om direct te doneren via iDeal online bankieren.

Dank u voor uw gift!

Backerdag 2019

14 april j.l., Museum van Loon

De Backerdag 2019 heeft op 14 april ‘s middags plaatsgevonden in Museum Van Loon
met als gastsprekers Prof. dr. C.J. (Kees) Zandvliet over zijn recente publicatie De 500 Rijksten van de Republiek en de heer Mr. O. (Olivier) Mertens met een toelichting over zijn onderzoek naar heraldiek op 17e en 18 eeuwse portretschilderingen.

Bruidskroontje bij Rembrandt & Saskia

Het bruidskroontje uit de Backer Collectie staat nu op de tentoonstelling ‘Rembrandt & Saskia. Liefde in de Gouden Eeuw‘ in het Fries Museum in Leeuwarden

Backerdag 2016

29 mei 2016

Op 29 mei 2016 kwamen 45 familieleden bijeen voor de Backerdag. De publiekslezing aan het einde van de dag werd tevens druk bezocht. Hier ziet u een fotografische indruk van deze dag. Daaronder treft u een overzicht van het programma van de dag aan, waaronder de rondleiding in Hermitage, de lunch, en de publiekslezing in het Cromhouthuis.

De Collectie

Erfgoed familie Backer

De verzameling van de Backerstichting geldt als een van de best bewaard gebleven familiecollecties in Nederland. De collectie dankt haar rijkdom aan vele generaties Backer, die vanaf de late zestiende eeuw de verzameling schilderijen, zilverwerk, lakwerk, servies, waaiers, kunstnijverheid, penningen, prenten en boeken door de eeuwen heen steeds hebben aangevuld en doorgegeven.

Lees verder>

De Stichting

Delen & Behoud

De Backer Stichting is opgericht op 29 maart 1910 om het erfgoed van de familie Backer voor de toekomst bijeen te houden. Het was de vooruitziende blik van Jonkheer Cornelis Backer (1825-1908), president van de Amsterdamse arrondissementsrechtbank, die hiertoe de aanzet gaf. Hij bepaalde in zijn testament dat de collectie in een stichting zou worden ondergebracht,..

Lees verder>

G-G847RVKFDX