De Backer Stichting is opgericht op 29 maart 1910 om het erfgoed van de familie Backer voor de toekomst bijeen te houden. Het was de vooruitziende blik van Jonkheer Cornelis Backer (1825-1908), president van de Amsterdamse arrondissementsrechtbank, die hiertoe de aanzet gaf. Hij bepaalde in zijn testament dat de collectie in een stichting zou worden ondergebracht, teneinde het historische familiebezit bijeen te houden.

Daarbij zal zeker hebben meegespeeld dat Cornelis Backer gedurende zijn leven een aantal malen meemaakte dat de inboedels van bekende geslachten werden geveild zoals in 1872 van de familie De Graeff en in 1877 van Van Loon en in 1885 van Alewijn met inbegrip van 17e eeuwse topstukken. In de media waren hierover kritische geluiden te horen.

munt-chbacker

Cornelis H. Backer (1825-1908), president van de Amsterdamse Rechtbank (1876-1892)

Cornelis Backer was zich bewust van het belang van het bijeenhouden van zijn collectie. Zijn historisch besef en vooral zijn belangstelling voor de geschiedenis van Amsterdam blijkt duidelijk uit het feit dat hij reeds meermalen tijdens zijn leven schilderijen uitleende voor tentoonstellingen over de geschiedenis van Amsterdam. Dit verantwoordelijkheidsgevoel komt ook naar voren in zijn testament waarin hij bepaalde: “Ik wensch dat de familieportretten, familiepapieren en zeldzaamheden in de ruimste zin afkomstig van mijne familie, zooveel mogelijk bij een zullen gehouden worden en onder administratie zullen verblijven van mijn zoon Jhr. Mr. J.F. Backer; mochten de familieportretten niet bijeen gehouden kunnen worden, dan is het mijn wensch dat die ter bruikleen zullen worden afgestaan aan de Gemeente Amsterdam, ter plaatsing in het Stedelijk Museum”.

De Backer Stichting werd in 1910 daadwerkelijk opgericht door zijn zoon Jonkheer Johan Ferdinand Backer (1856-1928). Deze was evenals zijn vader actief in het Amsterdamse culturele leven.
De Backer Stichting is sindsdien uitgegroeid tot een betrokken organisatie die niet alleen het duurzaam voorsbestaan van de collectie beoogt, maar daarnaast tal van activiteiten organiseert op historisch en cultureel vlak. Met deze activiteiten wordt beoogd het cultureel en maatschappelijk erfgoed van de Backer geschiedenis en collectie over te dragen aan toekomstige generaties.
Daarbij organiseert de Backer Stichting zowel activiteiten voor een breder publiek als voor de afstammelingen van de familie. Daarbij valt te denken aan een publiekslezing of het mede mogelijk maken van een tentoonstelling met voorwerpen uit de Backer collectie. De nazaten van de familie Backer worden regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting door middel van familedagen (de zogenaamde “Backerdagen”)  en themapublicaties. Zowel inhoudelijk als financieel wordt medewerking verleend aan historische onderzoeken met betrekking tot het gedrag van de stedelijke elite in Amsterdam.

Het Stichtingsbestuur houdt zich ook bezig met objecten in de Backer collectie die restauratie behoeven. De Stichting beschikt zelf slechts over bescheiden financiële middelen, die door donaties van familieleden worden opgebracht. Daarom spant het bestuur zich samen met de directie van het Amsterdam Museum in om externe fondsen te werven voor de restauraties. In het recente verleden werd daarbij succesvol een beroep gedaan op het Hendrik Muller Vaderlands Fonds, de Mondriaan stichting, de Maurits van Kattendijke Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van Bylandt Stichting. Het Amsterdam Museum financiert of co-financiert eveneens dergelijke restauraties.

Tevens beoogt het bestuur van de Backer Stichting een nauwere samenwerking met andere culturele organisaties op historisch, cultureel en maatschappelijk vlak die vergelijkbare doelen nastreven en/of initiatieven ontplooien.

Het Bestuur 

Robert J. Quarles van Ufford   (voorzitter)
Aernout van der Mersch   (secretaris)
Sidonie Fabius (coördinatie evenementen)
Maarten Bas Backer   (communicatie/website)
Joost van der Mersch   (penningmeester))

 

Raad van Advies

Bas Dudok van Heel (Historicus, publicist en oud-bestuurslid)
Femke Diercks (Rijksmuseum)
Hugo van Lennep (Oud-bestuurslid)
Jan van den Wall Bake (Oud-voorzitter)

 

Contact

Correspondentieadres: Gouvernementsweg 63, 1150 Brussel
Email: info@backercollectie.nl
Telefoon: +31 (0)6 41356396