Backerdag op Backershagen Wassenaar

12 september 2021

Wij kijken met elkaar terug op een bijzonder geslaagde Backerdag evenement op Backershagen
afgelopen zondag 12 september 2021. Wat waren er ongelofelijk veel interessante activiteiten georganiseerd op deze zo historische en fraaie buitenplaats die in 1726 is gesticht door Cornelis Backer en zijn echtgenote Maria Clara Backer-Van der Hagen.

Bijzonder was natuurlijk in de eerste plaats dat deze Backerdag plaatsvond buiten Amsterdam, waar de meest recente Backerbijeenkomsten plaatsvonden. Daarnaast was bijzonder dat wij – onder deskundige leiding – bijna alle onderdelen van het historisch ensemble van deze buitenplaats hebben bekeken, zoals bijvoorbeeld de historische schelpengrot of hermitage, het hertenhuisje,  de theekoepel, het toegangshek alsook Klein Backershagen en last but not least …. de historische park- en tuinaanleg die momenteel met grote zorg wordt teruggebracht naar de historische staat van de familie Backer. Hiervoor zijn – mede aangemoedigd door de Backer Stichting – in de laatste jaren door de gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland substantiële middelen beschikbaar gesteld.

Fotoimpressie

Foto’s door Marjolein van Panhuys

Geschiedenis Landgoed Backershagen

Maria Clara van der Hagen erfde het landgoed in 1723 van haar grootmoeder. Op 14 december van datzelfde jaar trouwde ze met Cornelis Backer (22 juli 1693-26 maart 1775), een van de zes kinderen van Mr Willem Backer en Magdalena de la Court.

Entree Backershagen

Cornelis en zijn echtgenote woonden eerst in Amsterdam, waar hij in 1723 schepen was geworden. Op het landgoed stond een boerderij die was verhuurd maar had enkele kamers waar zij konden logeren. Rond 1726 besloot Cornelis Backer zijn beide zwagers uit te kopen. De acte werd in 1728 getekend. Ook kocht hij een naast Backershagen gelegen stuk land bij van 11 hectare, waarop een stenen boerderij stond met aangebouwde stallen.

Cornelis Backer begon plannen te maken om naast de hoeve een herenhuis te bouwen; het huis kwam in 1731 klaar.

Schelpengrot op Backershagen

De schelpengrot

Theekoepel met bijzonder uitzicht

Backershagen heeft een imposante theekoepel die op reusachtige hoogte gebouwd is en uitkijkt over Chinese bergen. Geen echte bergen, maar zo lijken ze wel voor wie vanuit de theekoepel naar beneden kijkt. Op de ‘bergen’ groeit tot op de dag van vandaag een wilde verzameling mos-soorten waardoor het geheel een (nog) exotischer aanzicht krijgt.

Backershagen kent daarnaast diverse andere verrassingen, hetgeen een bezoek aan het landgoed voor jong en oud tot een bijzondere ervaring maakt.

Prinselijke allure

Het Hertenhuisje

Het Hertenhuisje

Backershagen was niet alleen voor de Backers. In 1848 nam prins Frederik er in de wintermaanden zijn intrek, waarna hij ‘s zomers op het aangrenzende Huis De Paauw bivakkeerde. Zo zijn op het landgoed tal van herinneringen aan die periode terug te vinden.