Uit de collectie: Backershagen 2e helft 19e eeuw

Uit de collectie: Backershagen 2e helft 19e eeuw

Agenda 6  juni 2021: Familiedag op Backershagen, Wassenaar

Elke twee jaar organiseert de Backerstichting een activiteit voor familie en geïnteresseerden.

In verband met de Covid-19 ontwikkelingen zal vermoedelijk ook de loop van 2021 nog wat onvoorspelbaar worden. Daarom hebben we, einde voorjaar, een activiteit in de buitenlucht bedacht, in Wassenaar, waar de Amsterdamse Backers ook hun sporen hebben achtergelaten.

De theekoepel

Gepland staat een uitgebreide wandeling over landgoed Backershagen met gids en uitleg over de geschiedenis en de aanleg van het park. We zullen onder andere stilstaan bij bijzondere markeringen zoals de theekoepel en de schelpengrot.

Zoals altijd zullen we eindigen met een lunch op een mooie locatie op of om het landgoed.

Planning  en updates

We hebben 6 juni vastgelegd voor deze mooie dag. Mochten er wegens de situatie rond Covid-19 toch beperkingen optreden, dan zullen we hier op de website en per email de laatste informatie over de familiedag delen.

Wilt u via email of post op de hoogte blijven, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Neem dan contact op met de stichting via de contactinformatie onderaan deze pagina.

 

Landgoed Backershagen

De Schelpengrot

Maria Clara van der Hagen erfde het landgoed in 1723 van haar grootmoeder. Op 14 december van datzelfde jaar trouwde ze met Cornelis Backer (22 juli 1693-26 maart 1775), een van de zes kinderen van Mr Willem Backer en Magdalena de la Court.

Cornelis en zijn echtgenote woonden eerst in Amsterdam, waar hij in 1723 schepen was geworden. Op het landgoed stond een boerderij die was verhuurd maar had enkele kamers waar zij konden logeren. Rond 1726 besloot Cornelis Backer zijn beide zwagers uit te kopen. De acte werd in 1728 getekend. Ook kocht hij een naast Backershagen gelegen stuk land bij van 11 hectare, waarop een stenen boerderij stond met aangebouwde stallen.

Cornelis Backer begon plannen te maken om naast de hoeve een herenhuis te bouwen; het huis kwam in 1731 klaar.