Biblia dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonicke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. / Door last vande hoogh-moog: heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens t' besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. uyt de oorspronckelicke talen in onse Neder-landsche tale getrouwelick overgeset ende door gemeene ordre der kerken van druckfouten verbetert


Datering

1688

Maker

Keur, Hendrik, I

Materialen

leer, papier

Dimensies

hoogte: 34.5 cm
breedte: 24.0 cm
dikte: 12.0 cm

Categorie
Periode
Inventarisnummer

KB 3803

Status

Amsterdam Museum, bruikleen Backer Stichting.

Url

Bekijk object op website Amsterdam Museum

Tags
De teksten en afbeeldingen zijn afkomstig van het Amsterdam Museum. Copyright: Public Domain